Werk moet altijd veilig kunnen

Wie aan het werk is, verwacht daarbij veilig te zijn. Een ongeluk kan altijd gebeuren, zowel op de werkvloer als in het dagelijks leven, maar tijdens werktijd moet een werkgever er wel zoveel mogelijk aan doen om dit te voorkomen. Een zorgplicht, zo zou je het kunnen noemen, die ervoor zorgt dat medewerkers niet meer risico lopen dan nodig en aanvaardbaar is. Daar is wetgeving over opgemaakt, en werkgevers zijn verplicht deze op te volgen. Soms is het noodzakelijk om hiervoor een training te volgen, of om deze aan te bieden aan de medewerker, soms is het nodig om andere veiligheidsmaatregelen te treffen.

In gevaar op de werkvloer

Natuurlijk is lang niet iedere werkplek even gevaarlijk. Wie dagelijks op kantoor vertoeft, loopt nauwelijks risico. Je kan eens struikelen over een drempel, je vinger tussen de deur krijgen of te maken krijgen met andere kleine ongelukjes, maar dit gaat doorgaans om zaken die je thuis ook kunnen overkomen. Een werkgever houdt de werkvloer veilig, bijvoorbeeld door goede verlichting aan te brengen en te zorgen voor traptreden die stroef zijn, maar hoeft daarvoor doorgaans geen grote maatregelen te treffen. 

Anders ligt het als medewerkers voor hun beroep in gevaarlijke situaties terecht kunnen komen. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het werken op hoogte, want altijd risico’s met zich meebrengt. Een ongeluk zit in een klein hoekje, en kan op hoogte grootste gevolgen hebben. Om deze reden is er wetgeving opgesteld die precies vertelt welke maatregelen een werkgever moet treffen om medewerkers die op hoogte aan het werk zijn zo veilig mogelijk te houden. Enig risico valt nooit uit te sluiten, maar het is zaak om dit risico zo minimaal mogelijk te houden.

Werken in besloten ruimtes

Ook voor het werken in besloten ruimtes is wetgeving aanwezig. Het gaat hier niet om een ruimte die simpelweg op slot kan, zoals een kamer op kantoor, maar om lastig te bereiken ruimtes die in principe niet gemaakt zijn om te betreden door personen. Soms kan dit toch noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld om onderhoud te plegen of reparaties uit te voeren. Dit dient uiteraard veilig te gebeuren, waarbij o.a. aandacht is voor een eventueel zuurstofgebrek dat in een dergelijke ruimte kan optreden.

Met een besloten ruimte training kunnen werkgevers of leidinggevenden getraind worden om medewerkers dit soort werkzaamheden zo veilig mogelijk te laten uitvoeren. Daarnaast is het mogelijk de toolbox veilig werken in besloten ruimten te volgen, waarin duidelijk instructie wordt gegeven over de middelen die de veiligheid in dit soort situaties kunnen verhogen. Ook hier geldt dat 100% veiligheid niet bestaat, maar dat door het juist en veilig uitvoeren van de taken, risico’s wel zo klein mogelijk worden gehouden.