ptss

Ptss klachten

Post Traumatische Stress Klachten (ptss) zijn het gevolg van een zeer ingrijpende traumatische gebeurtenis. De Ptss klachten komen vaak voor onder oud-militairen na heftige oorlogservaringen, maar ook bij slachtoffers van een ernstige mishandeling, verkrachting of een heftig ongeval. Hierdoor kunnen na een verloop van tijd klachten ontstaan zoals nachtmerries, een hoge mate van prikkelbaarheid, woede-uitbarstingen, slaapproblemen, concentratieproblemen, achterdocht, vermijdingsgedrag en snelle schrikreacties. Door deze klachten functioneert de persoon niet goed in het dagelijks leven en is een behandeling nodig om de problemen op te lossen.

Behandelmogelijkheden

Angst is op zichzelf geen negatieve eigenschap. Het helpt de mens om alert te zijn tijdens stressvolle situaties en is een beschermingsmechanisme. Als er angst ontstaat zonder directe stress situatie dan zijn de klachten waarschijnlijk gelinkt aan een trauma. Ptss is omschreven in de DSM-5, waardoor een behandelaar kan beoordelen of er sprake is van Ptss, of dat een andere reden de oorzaak is van de klachten. De meest gebruikte behandeling is EMDR, eventueel ondersteund met medicatie of cognitieve gedragstherapie. In de basis zal de therapeut met de ptss-slachtoffer teruggaan naar de traumatische gebeurtenis en de gevoelens die er heersen over het trauma. Het doel is om de emotionele lading aan de gebeurtenis te verminderen waardoor de trauma minder hevige reacties zal oproepen.