PTSS klachten

Lees hier meer over: behandeling complexe ptss

Dankzij een behandeling complexe ptss, kunnen veel mensen hun traumatische ervaring een plaatsje geven. Met de hulp van Psytrec is het mogelijk om deze klachten te behandelen. Je kan deelnemen aan twee soorten behandelingen. De ene duurt vijf dagen, aaneengesloten behandeling en de ander duurt acht dagen en hier is de behandeling twee keer vier dagen achter elkaar. Deze laatste behandeling wordt wel binnen twee weken volbracht. Hierna is er nog een terugkomdag, welke verplicht is om aan deel te nemen. Als laatst is er een slotgesprek en deze vindt plaats een week na de terugkom dag. Hier wordt gekeken of er eventueel nog vervolg behandelingen nodig zijn.

behandeling complexe ptss

Deelnemen aan de 4 daagse behandeling

Het INTENSIVE8® behandelprogramma kan worden vergoed uit de basisverzekering. Echter moet je hiermee wel rekening houden dat je een bedrag verschuldigd blijft van de eigen risico. Voordat er met een programma wordt gestart krijg je eerst een intake gesprek. Hier worden veel vragen gesteld en eventueel een programma op aangepast.

Veel mensen hebben al deelgenomen aan deze behandelingen. Veel mensen hebben hier ook veel baat bij gehad. In sommige gevallen heeft het geen enkel effect gehad en deze mensen zijn er dan ook nog niet in geslaagd om hun trauma te verwerken. Gelukkig hebben merendeel van deze mensen wel baat bij de behandelingen gehad en krabbelen langzaam aan weer terug in de maatschappij.