24 uur zorg aan huis

Een familielid dat niet meer alleen kan wonen? Regel 24 uurs zorg!

Heb je een familielid dat vanwege zijn of haar leeftijd of gelimiteerde mobiliteit niet meer in staat is om helemaal goed voor zichzelf te zorgen? Dan zit je wellicht in een lastige situatie. Ten eerste moeten problemen erkend en geaccepteerd worden, hetgeen al een moeilijk te nemen stap is. Daarna moet de beslissing genomen worden wie er wanneer voor de noodzakelijke hulp gaat zorgen. Nu kan het helaas zo zijn dat je als familie niet altijd in de gelegenheid bent om deze hulp te bieden. Daarom is het inschakelen van 24 uurs zorg aan huis een interessante gedachte. Hierbij staan er altijd zorgverleners klaar om op te treden bij acute situaties, maar ook en vooral zijn ze er om dagelijkse ondersteuning te bieden. Dit kan overdag, ’s nachts of zelfs de hele dag door. 

24 uur zorg aan huis

Welk grote voordeel heb je bij zorg aan huis?

Het inschakelen van 24 uurs zorg is een hele stap die waarschijnlijk niet goedkoop is, maar noodzakelijk is het misschien wel. Een alternatief hiervoor is namelijk dat je familielid verhuist naar een verzorgingstehuis. En je moet toegeven: hier zou je zelf waarschijnlijk ook niet op zitten te wachten. Als je op een bepaalde leeftijd bent, dan is een dergelijke grote verandering niet wenselijk meer, zeker als deze verandering negatief uitpakt. In je eigen buurt en woning blijven, met vertrouwde mensen en spullen om je heen, dat houdt toch echt veel meer levenskwaliteit in.

24 uur zorg aan huis